In contact blijven met ouders in coronatijden

In contact blijven met ouders in coronatijden

Het is niet evident om in coronatijden voldoende én kwaliteitsvol te blijven communiceren met ouders. Sommige materialen en tips op deze website komen dan ook beter tot hun recht in een ‘normale’ situatie. Toch kun je ermee aan de slag. Soms is wel enige creativiteit nodig en je moet uiteraard altijd de geldende coronamaatregelen respecteren. We helpen je op weg.

Onderaan op deze pagina vind je ook enkele interessante tips uit ‘Klasse’ en andere externe bronnen over communiceren met ouders in tijden van corona.

Aan de slag met de tips en de materialen op deze website

Gebruik je login voor de tool om toegang te krijgen tot de materialen in de lijst hieronder. Elke Nederlandstalige school in Brussel heeft een login, gekoppeld aan het e-mailadres van de directie. Een eerste keer inloggen doe je door een nieuw wachtwoord aan te vragen. Neem contact op via het formulier als je geen toegang hebt tot de tool of als het e-mailadres van de directie veranderd is.

Lijst van materialen uit de tool die je ook in coronatijden kunt gebruiken:

 • Vragen voor kleuters: geef een briefje mee met vragen die ouders na school aan hun kleuter kunnen stellen. Je kunt de voorbeeldvragen gebruiken of je kunt zelf vragen bedenken. Er zijn twee varianten: een variant voor de jongste kleuters en eentje voor de oudere kleuters. Je kunt de vragen vertalen naar het Frans of naar het Engels, aan jou de keuze.
 • Wie is wie: breng het schoolteam in beeld via deze handige affiche. Je kunt deze ‘wie is wie’ ook meegeven aan de leerlingen of opsturen naar de ouders.
 • Wenkaartje: gebruik het kaartje om het kind (en de ouders) uit te nodigen voor een individueel wenmoment.
 • Flyer of brief: gebruik de voorbeeldflyer of -brief om te communiceren met ouders. Je kunt de materialen ook via digitale weg naar de ouders verspreiden.
 • Affiches: geen oudercafé of eetavond gepland? Je kunt de affiches ook gebruiken om andere boodschappen naar ouders over te brengen. Of om te communiceren naar leerlingen én ouders. Voeg in de tool je eigen afbeelding toe, kies een kleur, pas de teksten aan en geef zo een eigen invulling aan de affiche.

Bevraag ouders

Informeer bij ouders of ze vragen of noden hebben over de communicatie met de school in coronatijden. Organiseer een online-bevraging, spreek ouders aan (als dat kan) of bel hen op. Eerste oudercontact? Spreek met de ouders af op welke manier zij graag willen communiceren.

Laat ouders (indien mogelijk) toe op school

Probeer ouders, als de coronamaatregelen het toelaten, toch uit te nodigen op school, met extra aandacht voor ouders die je moeilijk kunt bereiken of ouders uit kwetsbare groepen. Werk samen met partners die een brug kunnen slaan tussen de school en de ouders, zoals Ligo Brusselleer (via het Scholenproject), de bredeschoolcoördinator of een lokale organisatie.

Hoe kun je klassieke oudermomenten coronaproof maken?

Hieronder alvast enkele ideeën:

 • een individueel wenmoment in shifts
 • een individuele rondleiding op afspraak
 • een infomoment in openlucht
 • een online-groepsgesprek in kleinere groepen - in plaats van een oudercafé
 • een video-call via WhatsApp- in plaats van een oudergesprek
 • een brief of e-mail van de ouder over het kind- in plaats van het oudercontact
 • een telefoon- of huisdeurgesprek - in plaats van een schoolpoortgesprek
 • een livestream vanuit de klas - in plaats van een openklasmoment
 • ...

Ga digitaal en zorg ervoor dat je alle ouders bereikt

Voor sommige ouders is meer digitale communicatie laagdrempeliger en gemakkelijker. Andere ouders zijn dan weer minder vertrouwd met digitale media of hebben geen laptop of internetverbinding.

Breng je oudergroep in kaart. Ga na via welke digitale kanalen ze bereikbaar zijn, of ze voldoende digitale competenties hebben en hoe je hen daarin kunt ondersteunen. Je kunt bijvoorbeeld oudergroepen organiseren waarbij ouders info krijgen over hoe omgaan met digitale media of met het schoolplatform.

Bekijk ook welke kanalen van de school geschikt zijn voor een smartphone.

In de artikels van ‘Klasse’ hieronder vind je onder andere tips om je digitale platform toegankelijker te maken voor ouders.

© Christian Smits

Geef je idee voor coronaproof materiaal aan ons door

Heb je een suggestie voor de ontwikkeling van een bepaald materiaal dat jouw school kan helpen om te communiceren met ouders?

Geef je idee aan ons door via het contactformulier.

Onderwijstips en concrete materialen voor, tijdens en na de coronacrisis

OCB bundelt tips en hulpmiddelen over onderwijs in coronatijden: afstandsleren, aanlooplessen, heropstart scholen, een buurtspel …

www.onderwijscentrumbrussel.be

Andere tips over communiceren met ouders in coronatijden

‘Klasse’ brengt regelmatig nieuwe artikels uit met concrete tips of inspirerende voorbeelden uit scholen. We verzamelden hieronder enkele recente artikels:

Ten slotte nog enkele interessante tips: