Kleuterparticipatie

Aan de slag rond kleuterparticipatie

Voor de verdere ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat het zo vroeg en zo vaak mogelijk naar de kleuterschool gaat. Dat geldt zeker voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Kwalitatief kleuteronderwijs levert heel wat nieuwe uitdagingen en groeikansen op voor het kind.

Uit een onderzoek van de Vlaamse overheid naar kleuterparticipatie blijkt dat leerlingen die als kleuter onvoldoende aanwezig zijn of die op latere leeftijd instappen, meer kans hebben op schoolse achterstand. Maar kleuterparticipatie is meer dan elke dag op tijd op school zijn. Het gaat ook over het bieden van kwalitatief kleuteronderwijs voor elk kind. De Onderwijsinspectie deed ook onderzoek naar kwaliteitsvolle kleuterparticipatie en identificeerde 16 factoren die bepalend zijn voor kwaliteitsvolle kleuterparticipatie (zie afbeelding). Je vindt de volledige afbeelding met de 16 factoren en de resultaten van het onderzoek op hun website.  

In deze rubriek krijg je tips over hoe je op je school werk kunt maken van kleuterparticipatie. Op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden? Klik door naar de inspiratiegids over kleuterparticipatie

© Onderwijsinspectie
Volg de aan- en afwezigheden op
© Lander Loeckx

Volg de aan- en afwezigheden op

Registreer aan- en afwezigheden. Analyseer de cijfers rond kleuterparticipatie op jouw school.
Kleine acties rond kleuterparticipatie

Kleine acties rond kleuterparticipatie

Ontdek hoe je heel het jaar lang via kleine positieve acties aan kleuterparticipatie kunt werken.
Ga in gesprek met de ouders

Ga in gesprek met de ouders

Waarom komen kinderen soms niet of te laat naar school? Hoe ga je daarover op een constructieve manier in gesprek met ouders?
Zorg voor kwaliteitsvolle interacties

Zorg voor kwaliteitsvolle interacties

Ga voortdurend in dialoog en werk aan rijke taal tijdens routines en onderwijsactiviteiten. Deel deze tips met ouders.

Werk aan de verschillende aspecten van kleuterparticipatie

Kleuterparticipatie heeft verschillende dimensies:

  • inschrijvingen: de inspanningen van het schoolteam om in samenwerking met andere partners zoveel mogelijk kleuters toe te leiden naar het kleuteronderwijs 
  • een warme overgang van thuis of de opvang naar de kleuterschool: de inspanningen van het schoolteam (in samenwerking met verschillende partners) om de overgang te versoepelen tussen gezin, opvanginitiatieven en school om zo voor een vlotte/warme overgang te zorgen vanuit de thuissituatie of het opvanginitiatief naar het kleuteronderwijs 
  • aanwezigheden: de inspanningen van het schoolteam om kleuters te stimuleren elke dag op tijd aanwezig te zijn op school om zo de aanwezigheidsgraad van kleuters te verhogen 

AGODI, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, biedt verschillende instrumenten aan voor scholen en lokale besturen om de kleuterparticipatie te verhogen. Die instrumenten vind je op www.kleuterparticipatie.be. Je vindt er ook informatie over samenwerking met partners, over aandacht voor kwetsbare groepen en het hele ondersteuningsaanbod van AGODI.