Ga in gesprek met de ouders

Er zijn vaak verschillende redenen waarom kinderen te laat komen of niet regelmatig op school aanwezig zijn. Ga hierover in gesprek met de ouders en zorg voor een persoonlijke aanpak. In de fiche 'Constructief oudergesprek' hieronder vind je meer uitleg en tips.

Daarnaast kan het nuttig zijn om op huisbezoek te gaan voor een goed gesprek met ouders over uiteenlopende onderwerpen. In de fiche 'Op huisbezoek' op deze pagina krijg je meer info en tips.

Helemaal onderaan vind je uitleg over de methodiek 'De Babbelboom'. Die kan ook nuttig zijn voor een wederkerig oudergesprek.

Infofiche 'Constructief oudergesprek'

Er zijn vaak verschillende redenen waarom kinderen te laat komen of niet regelmatig op school aanwezig zijn. Ga hierover in gesprek met de ouders en zorg voor een persoonlijke aanpak. In de fiche 'Constructief oudergesprek' vind je enkele mogelijke verklaringen én tips om op een wederkerige manier met ouders in gesprek te gaan.

Infofiche 'Op huisbezoek'

Een huisbezoek is een manier om kennis te maken met de leefwereld van het kind. Je kunt op huisbezoek gaan om verschillende redenen, maar één doel is altijd hetzelfde: een goede band opbouwen met ouders en kind. Stel je open en positief op. Dat geeft de beste garantie op een warm huisbezoek.

In de fiche 'Op huisbezoek' krijg je info over wanneer je op huisbezoek kunt gaan en waarom deze extra inspanning de moeite loont.

De Babbelboom- methodiek tot wederzijds gesprek met ouders

Wil je een gesprek voeren met (anderstalige) ouders over hoe het met hun kind gaat thuis en in de kleuterklas? Gebruik de methodiek van 'De Babbelboom' tijdens het oudercontact, het inschrijvingsgesprek, een gesprek rond aanwezigheid, een zorggesprek, een wenmoment in de klas ...

De methodiek is gebaseerd op verschillende ontwikkelingsdomeinen en op de positieve kijk naar de competenties van de kinderen. De Babbelboom bestaat uit de volgende materialen: een spelbord, kaartjes met pictogrammen van de ontwikkelingsdomeinen en 2 pionnen. Je gebruikt het spelbord met de boom, de verschillende ontwikkelingsdomeinen in de kruin en de 2 dimensies 'welbevinden' en 'betrokkenheid' bij de ladders tegen de stam. Ouders kiezen een kaartje met een pictogram dat overeenkomt met het ontwikkelingsdomein waarover ze graag willen praten. Je kunt ook de pionnetjes gebruiken om welbevinden en betrokkenheid van het kind te positioneren op het laddertje tegen de boom.

Je leest best de volledige handleiding vooraleer je met De Babbelboom aan de slag gaat.

Je kunt de materialen downloaden en zo gebruiken. Of je leent de Babbelboom-doos uit bij de Onderwijsbib van OCB (typ de term 'Babbelboom' in het zoekveld en selecteer links de categorie 'Titelwoord').