Kleine acties rond kleuterparticipatie

Kleine acties om het hele jaar te werken aan kleuterparticipatie

Wil je ouders sensibiliseren om hun kind elke dag op tijd naar school te laten gaan? Hier volgen kleine acties die daar positief op inspelen. Een heel schooljaar lang.

Deze nieuwe rubriek vervangt de campagne 'Vroege Vogels' die sinds het schooljaar 2021-2022 is stopgezet.

Belangrijk voor de ontwikkeling van het kind

Het is belangrijk dat kleuters elke dag – of toch zo vaak mogelijk – naar school komen. In de kleuterklas zetten ze belangrijke stappen voor de ontwikkeling van hun motoriek, hun sociaal-emotioneel gedrag, hun cognitieve functies en hun taal. Wat ze daar leren, legt de basis voor hun verdere schoolloopbaan.

Ouders zijn zich niet altijd bewust van het belang van de kleuterklas. Soms denken ze dat hun kinderen er alleen maar spelen. Of ze zijn bang dat ze op school niet goed genoeg zorgen voor hun kleuter. Of ze weten eigenlijk niet goed wat er precies in de klas gebeurt.

Om ouders te stimuleren om hun kind elke dag op tijd naar school te laten komen én om ouders te laten kennismaken met wat kleuteronderwijs precies inhoudt, kun je kleine en grote acties opzetten. Een paar tips ter inspiratie.

Maak een leuke affiche met onze tool

Hang een leuke opvallende affiche op met een positieve boodschap die ouders en kinderen het gevoel geeft dat ze welkom zijn en dat je ze mist als ze er niet zijn. Bijvoorbeeld ‘Fijn dat je er bent’, ‘Goeiemorgen’, ‘We hebben je gemist’.

Ga naar de tool, kies je favoriete ontwerp, kies een slogan of verzin je eigen slogan. Je kunt de affiche het hele jaar gebruiken of ophangen na elke vakantie.

Kreeg je directie geen login voor de tool? Neem dan hier contact op.

Tips om je affiche extra te boosten

  • Verander je affiche om de zoveel tijd. Pas bijvoorbeeld de kleur aan of verander de slogan of het beeld. Zo blijft je affiche opvallen bij de ouders.
  • Spreek ouders aan over je affiche. Vraag ze in een kort gesprek aan de schoolpoort wat ze ervan vinden. Hadden ze de affiche al gezien? Wat is de boodschap van de affiche volgens de ouders?
  • Wil je dat alle ouders zich aangesproken voelen door de boodschap op de affiche? Vertaal de slogan in de thuistalen van de ouders en voeg die toe aan de affiche.
  • Laat ouders of kinderen in hun thuistaal reageren op de affiche: een boodschap achterlaten, iets op de affiche plakken of tekenen.
  • Betrek de ouders bij het ontwerp van de affiche. Bedenk samen hoe de affiche eruit moet zien, welke slogan bij de school past. Dat kan via het oudercomité of in een oudercafé.
  • Koppel een activiteit aan je affiche. Maak een affiche ‘Fijne vakantie’ en zet er een QR-code bij die doorverwijst naar een leuke vakantieactiviteit. Bijvoorbeeld een bingo, een zoektocht in de wijk, activiteiten van de Brede School, leuke plekken in de buurt.
  • Verzin een leuke ouderprikkel bij de affiche. Zet een stempel op de hand van de kinderen. Zorg dat die stempel een visuele link heeft met je affiche. Of geef een pluim, een hartje, of ‘dikke duim’ mee naar huis. Doel van de ouderprikkel? Een gesprekje over de affiche op gang brengen tussen ouder en kind. Meer informatie? Lees de infofiche over ouderprikkels.
  • Maak een flyer van de affiche en geef die mee met je kleuter. Kies of je die aan elke kleuter meegeeft of alleen aan de kleuters van wie je de ouders wilt stimuleren om vaker of op tijd naar school te komen. Op de achterkant kun je nog een extra opdracht meegeven, gelinkt aan wat er in de klas gebeurt. Bijvoorbeeld het ‘Goeiemorgenlied’ van Kapitein Winokio of een kleurplaat van de klaspop. Je vindt de flyer in de onze tool. Vraag de login voor de tool aan je directie.

Welkom in de Klas van Ligo Brusselleer

Wil je ouders graag betrekken bij de klas en hen laten ervaren hoe het eraan toegaat in de kleuterklas? Schrijf je in voor het initiatief ‘Welkom in de Klas’ van Ligo Brusselleer.

‘Welkom in de klas’ richt zich tot ouders van kinderen in de kleuterschool en het eerste leerjaar. Op een vaste dag in de week komen ouders een half uur met hun kind meespelen in de klas. Ze doen samen een taalstimulerende activiteit in hun thuistaal. De bedoeling? Ouders betrekken bij de klas, bewust omgaan met taalstimulering en de relatie tussen ouders en leerkracht versterken. Scholen kunnen zich doorlopend aanmelden. Samen bekijk je de vragen en de noden.

Meer informatie: https://partners.brusselleer.be/samenwerken/scholen

Organiseer zelf een ouderactiviteit rond kleuterparticpatie

Of wil je zelf een activiteit voor ouders organiseren? Denk aan een openklasmoment waarin ouders mee komen spelen, knutselen of lezen. Of een interactief oudercafé of infomoment over een bepaald ontwikkelingsdomein in de kleuterklas. Vraag de ouders gerust vooraf wat ideeën. Misschien hebben zij wel concrete vragen of bezorgdheden die het onderwerp kunnen zijn van een ouderactiviteit.

Je hebt misschien een eerste idee dat je verder wilt uitwerken? Of je hebt al een activiteit die je wilt bijsturen? Ga aan de slag met onze checklist ‘Hoe organiseer je een interactieve ouderactiviteit?’ of bekijk de mindmap die alle stappen overzichtelijk samenbrengt. In de checklist staan ook concrete voorbeelden en tips om je te inspireren.

Gebruik liedjes

Zorg voor een ideaal beleefmoment op school. Laat elke kleuter de schooldag zingend en dansend starten met deze liedjes:

Praat met ouders als kinderen regelmatig te laat of afwezig zijn

Merk je dat een kind regelmatig te laat of helemaal niet komt opdagen? Praat erover met de ouders. Doe dat met een aanpak op maat. Bedenk hoe je de ouders het best kunt bereiken en bereid je gesprek goed voor. Onder ‘Ga in gesprek met de ouders’ vind je op deze website concrete tips voor een constructief oudergesprek en de elementen waarmee je rekening kunt houden als je bij ouders op huisbezoek gaat.