Volg de aanwezigheden op

Krijg zicht op het aantal aan- en afwezigheden

Zorg dat je zicht krijgt op het aantal aan- en afwezige kleuters op jouw school en ga op tijd het gesprek aan met ouders van wie het kind regelmatig afwezig is. Hieronder lees je hoe je dat kunt aanpakken.

Registreer de aan- en afwezigheden

Zorg ervoor dat je de aan- en afwezigheden elke dag correct registreert. AGODI, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, voert jaarlijks verschillende administratieve controles uit op de geregistreerde aanwezigheidsgegevens. Het Agentschap verwerkt de gegevens in verschillende publicaties (zie hieronder). Die kun je als school raadplegen. Ze geven je een zicht op de cijfers over kleuterparticipatie op jouw school.

Bovendien worden de aanwezigheidsgegevens ook uitgewisseld met het Agentschap Opgroeien voor de automatische toekenning van een schooltoeslag.

Tip: maak van de registratie van de aan- en afwezigheden een ritueel zodat het vlot verloopt. Betrek er de kinderen bij. Je kunt hier bijvoorbeeld een moment voor inplannen tijdens de dagopening in de kring. Bijvoorbeeld: in de 3de kleuterklas heeft één kleuter de taak om een kruisje te plaatsen in het aanwezigheidsmapje bij de foto's van de leerlingen die aanwezig zijn. In de onthaalklas hangen de kleuters hun eigen foto op aan het aanwezigheidsbord wanneer de juf hen één voor één goeiemorgen wenst.

© Lander Loeckx

Bekijk de cijfers op kleuterparticipatie.be

Via kleuterparticipatie.be kun je doorklikken naar cijfers over jouw school. Meld je eerst aan. Je vindt er ook gegevens over de voorbije schooljaren en kunt er gegevens van andere scholen uit de omgeving bekijken. Daarnaast publiceert AGODI ander cijfermateriaal (leerlingenkenmerken en -aantallen …). 

Analyseer de cijfers

Bekijk de cijfers regelmatig en stel jezelf de volgende vragen:

  • Zijn er veel regelmatige afwezigheden? Komt een kleuter niet naar school op een bepaalde dag of is hij over een langere periode regelmatig afwezig?
  • Zien we een bepaald patroon in de afwezigheid van een kleuter?
  • Wat doen we als school met deze data?
  • Gaan we op tijd het gesprek aan met de ouders als we zien dat een kleuter te vaak afwezig is? 

Meer informatie?

Zit je nog met een vraag over kleuterparticipatie, stuur een e-mail naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be.