Warme transitie naar de kleuterschool

Hoe zorg je voor een vlotte start in de kleuterschool? HOPON-I-mens maakte een inspiratiebundel vol tips en nuttige fiches over de verschillende aspecten die van belang zijn bij zo’n warme transitie.

De volgende 3 zaken staan centraal:

  1. Verbinding creëren tussen voorschoolse voorzieningen zoals kinderopvanginitiatieven en scholen aan de hand van activiteiten.
  2. het emotioneel welzijn van kinderen
  3. de toegankelijkheid van de school/voorziening naar ouders

Met de inspiratiebundel wil HOPON-i-mens scholen, kinderdagverblijven en andere organisaties die met jonge kinderen en hun ouders in contact komen ondersteunen en motiveren om actie te ondernemen: klasoudercafés of preschool-activiteiten plannen, buurtwandelingen organiseren, jonge gezinnen informeren en ondersteunen, sterke samenwerking uitbouwen tussen partners …

Hoe zit de inspiratiebundel in elkaar?

De inspiratiebundel start met een tijdlijn. Die geeft een overzicht van alle activiteiten die je rond de warme transitie kunt uitvoeren. Wil je aan de slag gaan met één van die activiteiten? Raadpleeg de 24 inspiratiefiches waarin je de tips of praktijkvoorbeelden vindt. Een aantal titels van inspiratiefiches:

  • Ouders ‘voorbij de poort’
  • Gesprekken ouder en kind over naar school gaan
  • Bezoek aan de onthaalleerkracht
  • Uitleenkoffer
  • Oudercafé ‘naar school’
  • ...

Bij de inspiratiefiches horen ook werkfiches die je helpen om een activiteit voor te bereiden en een evaluatiefiche.

Je kunt meteen aan een activiteit beginnen, maar eigenlijk is het beter om met de reflectiefiche te starten. In de reflectiefiche overdenk je de visie van je school op ouderbetrokkenheid en hoe de samenwerking met ouders er in jouw schoolcontext kan uitzien.

In samenwerking met ...

De inspiratiebundel kwam tot stand in samenwerking met Opgroeien in Brussel en Onderwijscentrum Brussel.