Brussel Onthaal

Tolk ter plaatse, webcamtolk, telefoontolk of schriftelijke vertaling

In je communicatie met anderstaligen kun je verschillende instrumenten inzetten. Zie communicatiewaaier en communicatiegids voor Brusselse hulp-en zorgverleners. Kies je er voor om een tolk ter plaatse, een telefoontolk of webcamtolk in te schakelen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsgesprek of een oudercontact, dan kun je die reserveren bij Brussel Onthaal vzw – Sociaal Vertaalbureau.

Voor wat voor soort gesprekken schakel je een tolk in?

Schakel een tolk in voor individuele gesprekken: een inschrijvingsgesprek, evaluatie, oudercontact... Of voor informatieve groepsgesprekken over thema's zoals meertalig opvoeden, huiswerkbegeleiding, studiekeuze enzovoort.

Sluit eerst een samenwerkingsovereenkomst af met Brussel Onthaal

Om een tolk te huren moet je school een samenwerkingsovereenkomst hebben met Brussel Onthaal. Vraag dus eerst na of jouw school al een samenwerkingsovereenkomst heeft via info@brusselonthaal.be of 02 511 27 15. Nog geen overeenkomst? Download de overeenkomst via de website van Brussel Onthaal.

In de samenwerkingsovereenkomst verklaren de scholen zich akkoord met de werking en de tarieven. Zonder samenwerkingsovereenkomst kan het Sociaal Vertaalbureau geen tolken leveren.

Korting voor scholen

In Brussel komt de VGC deels tussen voor de tolkkosten voor een aantal sectoren waaronder onderwijs en dit zolang het budget strekt. Zowel bij inschakeling van een gecertificeerde als een niet-gecertificeerde tolk krijgt de school een korting.

  • webcamtolk of tolk ter plaatse: 5 euro per uur (in plaats van 48 euro)
  • telefoontolk: 2 euro voor een telefoongesprek van maximum 20 minuten

Wil je ouders een brief sturen, dan kun je die ook schriftelijk laten vertalen door Brussel Onthaal. Opgelet! Hier geldt er geen korting. Scholen betalen het volledige tarief.

Neem deel aan de vorming 'Hoe werken met een sociaal tolk'

In de vorming krijg je een reeks tips om de inzet van een tolk optimaal te maken. Wie zit waar? Welke info geef je vooraf door aan de tolk? Geeft een tolk extra duiding bij de vertaling? … Leer meer op https://www.sociaalvertaalbureau.be/gebruikers/vormingen/.

Deze vorming is gratis en kan ook op school georganiseerd worden. Informeer bij Brussel Onthaal om dit voor jouw school te regelen.

Meer informatie

Alle informatie vind je op www.sociaalvertaalbureau.be of via 02 511 27 15.

© Brussel Onthaal