Brussel Onthaal en Agentschap Integratie en Inburgering

Tolk ter plaatse, webcamtolk of schriftelijke vertaling

In je communicatie met anderstaligen kun je verschillende instrumenten inzetten. Zie communicatiewaaier en communicatiegids voor Brusselse hulp-en zorgverleners. Kies je er voor om een tolk ter plaatse of webcamtolk in te schakelen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsgesprek of een oudercontact, dan kun je die reserveren bij Brussel Onthaal vzw – Sociaal Vertaalbureau.

Is het de eerste keer dat je een beroep wilt doen op het Sociaal Vertaalbureau?
Vraag na of jouw school al een samenwerkingsovereenkomst heeft met Brussel Onthaal vzw via info@brusselonthaal.be of 02 511 27 15.

In de samenwerkingsovereenkomst verklaren de scholen zich akkoord met de werking en de tarieven. Zonder samenwerkingsovereenkomst kan het Sociaal Vertaalbureau geen tolken leveren. In Brussel komt de VGC deels tussen voor de tolkkosten voor een aantal sectoren waaronder onderwijs en dit zolang het budget strekt. Dus bij inschakeling van een gecertificeerd sociaal tolk, betaalt de school 20 euro in plaats van 48 euro. Ook de vervoerskosten worden door VGC vergoed.

Wil je ouders een brief sturen, dan kun je die ook schriftelijk laten vertalen door Brussel Onthaal.

Alle informatie vind je op www.sociaalvertaalbureau.be.

© Brussel Onthaal

Telefoontolk

Wil je een telefoontolk inschakelen? Dat kan via het Agentschap Integratie en Inburgering:

Ook het Sociaal Vertaalbureau biedt telefoontolken aan (via 02 503 27 40). Het eerste contactpunt voor telefoontolken is echter het Agentschap Integratie en Inburgering.