CLB

De 3 CLB's

Er zijn 3 Nederlandstalige CLB’s in Brussel. Informeer bij jouw school met welk CLB er wordt samengewerkt.

Het CLB is gespecialiseerd op vier domeinen:

  • leren en studeren
  • preventieve gezondheidszorg
  • psychisch- en sociaal functioneren
  • schoolloopbaan

Soms is er meer gespecialiseerde hulp nodig. Dan werkt het CLB samen met allerlei diensten en organisaties.

CLB N-Brussel
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel 02 482 05 72
info@clbnbrussel.be
http://www.clbnbrussel.be

GO! Centrum voor Leerlingenbegeleiding Brussel
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel 02 479 25 05
info@clbbrussel.be 
www.clbbrussel.be

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding "Pieter Breughel" van het vrij onderwijs
Opzichterstraat 84
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel 02 512 30 05
info@vclbpb.be
www.vclb-pieterbreughel.be