Foyer- PIM@home

Taalondersteuning in de thuistaal

Het project PIM@home van Foyer focust op het versterken van de diverse thuistalen.

Filmpjes voor ouders
10 korte filmpjes rond taalondersteuning in de thuistaal vormen de kern van PIM@home. De filmpjes geven ouders tips over de volgende onderwerpen:

  • open vragen stellen
  • taal stimuleren met potlood en papier
  • taal stimuleren met dagelijkse voorwerpen
  • activiteiten in de keuken
  • gesprekjes voeren
  • leren door te spelen
  • actieve schermtijd
  • emoties
  • verhalen
  • voorzetsels

De in oorsprong Nederlandstalige filmpjes zijn gedupliceerd en ingesproken in nog 8 verschillende talen: Klassiek Arabisch, Marokkaans Arabisch, Engels, Frans, Roemeens, Spaans, Turks en Urdu.

Aanbod voor scholen
Bekijk de Nederlandstalige handleiding die je concrete ideeën geeft om zelf met de ouders aan de slag te gaan. Brusselse scholen en organisaties kunnen ook een samenwerking aanvragen via pim@foyer.be.

Partners in Meertaligheid (PIM)
PIM@home is een initiatief van Partners In Meertaligheid (PIM), een deelwerking van Foyer vzw. PIM ondersteunt ouders bij de meertalige opvoeding van hun kinderen. Ouders en professionals krijgen advies en vormingen met aandacht voor zowel thuistalen als schooltaal.