Ligo Brusselleer

Ligo Brusselleer is het centrum voor basiseducatie van Brussel voor wie wil bijleren uit interesse, voor het werk, voor een opleiding of voor een examen. Ligo Brusselleer geeft lessen taal, rekenen, computer en algemene vorming. Voor de scholen heeft Ligo Brusselleer een specifiek aanbod. Een overzicht.

Welkom in de klas

Het project ‘Welkom in de klas’ richt zich tot ouders van kinderen in de kleuterschool en het eerste leerjaar. Op een vaste dag in de week komen ouders een half uur met hun kind meespelen in de klas. Ze doen samen een taalstimulerende activiteit in hun thuistaal. De bedoeling? Ouders betrekken bij de klas, bewust omgaan met taalstimulering en de relatie tussen de leerkracht en de ouders versterken. Scholen kunnen zich doorlopend aanmelden. Samen worden de vragen en de noden bekeken.       

Mijn kind gaat naar school. Ik ook!

Dit project van Ligo Brusselleer wil de competenties (vaardigheden, kennis, attitudes) van laaggeletterde ouders versterken zodat ze de schoolloopbaan van hun kinderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. De focus ligt op ouders met kinderen in de kleuterklas, het eerste leerjaar of de derde graad van de lagere school.

Samen met de school selecteert Ligo Brusselleer een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld rekenen, opvoeden, ICT, taalstimulering in de thuissituatie. Ligo Brusselleer organiseert deze lessen dan op de school voor een groep ouders. Scholen kunnen doorlopend contact opnemen. Nieuwe samenwerkingen starten op in september of in januari.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de VGC en loopt in nauwe samenwerking met het OCB en het Huis van het Nederlands Brussel. Het aanbod is gratis voor scholen en ouders.

ICT@school - smartphone-lessen voor ouders

In 2023-2024 organiseert Ligo Brusselleer smartphone-lessen voor ouders van kinderen uit Nederlandstalige lagere en secundaire scholen. Tijdens drie lessen leren ouders meer over het gebruik van het schoolplatform, over communiceren via mail en over interessante educatieve apps. Heb je een vraag over dit aanbod? Contacteer rein.callewaert@ligo-brusselleer.be, 02 223 20 45. Dan bekijkt Ligo Brusselleer met jou hoe jullie aan de slag kunnen.

Meer informatie

Centrum Basiseducatie Ligo Brusselleer vzw