Tips voor een goede rondleiding en praktijkvoorbeelden

Klassieke rondleiding of een interactieve aanpak?

Tijdens een rondleiding op school krijgen ouders een (eerste) beeld van de school en het schoolgebouw. Het is ook een kans om de ouders beter te leren kennen en er een interactief moment van te maken.

Wil je de rondleiding op een andere en meer interactieve manier aanpakken? Bekijk de 3 praktijkvoorbeelden van Brusselse scholen op deze pagina.

Download de infofiche 'rondleiding op school' voor een overzicht van waar je allemaal aan moet denken als je een rondleiding op jouw school wilt organiseren. 

Lees hier hoe je nieuwe ouders kunt laten kennismaken met jouw school in coronatijden. 

 

Ouders en kinderen wandelen over de speelpaats.
© Lander Loeckx

Infomoment met markt, klasbezoek en informele uitwisseling

Gemeentelijke basisschool Paloke in Sint-Jans-Molenbeek organiseert elk jaar begin september een infomoment, geïnspireerd door de babbelcafés. Deze activiteit duurt ongeveer 2 uur.

Het infomoment verloopt als volgt:

1. Intro-moment met koffie, thee en koekjes aan een ontvangsttafel: de directeur heet iedereen welkom en legt het verloop van de avond uit.

2. De infoavond is opgevat als een markt met infostandjes:

 • voorstelling van de externe partners, zoals het Huis van het Nederlands Brussel, de buitenschoolse opvang;
 • uitleg over het thema voeding en gezondheid;
 • voorstelling van het oudercomité;
 • uitleg over de belangrijkste afspraken en het schoolreglement: afhandeling administratie, wat bij ziekte/afwezigheid, huiswerk-afspraken. Ze tonen de documenten, met soms ook een vertaling ervan. Ze delen ze uit aan ouders die een exemplaar willen.
© Gemeentelijke Basisschool Paloke

3. Daarna gaan de ouders met hun kind naar de klassen. Daar krijgen ze uitleg en een rondleiding. De klastitularis gebruikt een grote dobbelsteen om verschillende thema’s te bespreken. Op elke zijde van de dobbelsteen staat een thema, onder andere klasafspraken. Er is ook een leeg vak, zodat de ouders zelf vragen kunnen stellen. De klastitularis wil zo een gesprek op gang brengen om vooral de noden en de vragen van de ouders horen.

4. Rondleiding in de school met een leerkracht als gids om alle ruimtes te leren kennen.

5. De avond wordt afgesloten met koffie, thee en koekjes zodat leerkrachten en ouders informeel kunnen napraten. Ouders kunnen hun ideeën voor het volgende infomoment of babbelcafé in een ideeëndoos achterlaten. Ze vullen ook een korte evaluatie in over hoe ze het infomoment hebben ervaren.

Doel
Kennisoverdracht en interactieve informatie-uitwisseling door in dialoog te gaan met de ouders

Effecten

 • De ouders horen elkaars vragen en kunnen erdoor geïnspireerd geraken.
 • De ouders leren andere ouders van andere klassen kennen. 
 • Marktprincipe is herkenbaar voor verschillende ouders.
 • Informele en gezellige sfeer

Aandachtspunten

 • De infrastructuur van de school moet geschikt zijn voor dit soort infoavond. Er is ruimte nodig om een grote groep ouders goed te kunnen ontvangen. 
 • Het principe is om uitleg in twee talen te geven. Er wordt gestart in het Nederlands en indien nodig, wordt er vertaald naar het Frans. Daarnaast gebruikt de school visuele communicatie, via affiches en pictogrammen.
 • Je kunt foto’s van de klasleerkracht op elke deur hangen, zodat de ouders zien wie welke leerkracht is.
 • Een evaluatiemoment op het einde van het infomoment is belangrijk. Zo krijgen ouders de kans om feedback te geven en kunnen leerkrachten bekijken wat ze een volgende keer eventueel anders kunnen doen. 

Openklasdag … op de speelplaats

De gemeentelijke basisschool Veeweide in Anderlecht organiseerde een openklasdag op de speelplaats.

Met openklasdagen wil Veeweide ouders laten kennismaken met de school, hun betrokkenheid bij het pedagogisch project van de school verhogen en de ouders beter leren kennen. Meestal vinden openklasdagen plaats in de klas en worden de ouders betrokken bij verschillende activiteiten in hoeken: koken, spelen, tekenen ...  

Deze keer organiseerde de school een openklasdag op de speelplaats. Het doel? Ouders betrekken bij de plannen om de speelplaats op een groenere en natuurlijke manier in te richten. Het doel van deze activiteit is niet om ouders met de volledige schoolwerking te laten kennismaken, maar focust op een belangrijk aspect van het schoolleven, namelijk ‘spelen’.

© Lander Loeckx- sfeerbeeld Brusselse school

Samen aan het werk

Aan de openklasdag namen leerlingen uit de tweede en derde kleuterklas deel, samen met een vijftiental ouders en de zorgondersteuners. Ze konden kiezen uit twee activiteiten:

 • een ‘snoezel’-gordijn maken (geeft toegang tot het groenere deel van de speelplaats)
 • gaten boren in autobanden (zodat ze beter geschikt/veiliger zijn om mee te spelen)

De groep die aan het gordijn werkte, moest het kader timmeren en verven, gaten maken in kroonkurken en kroonkurken rijgen. De andere groep ging aan de slag met boormachines.

Effecten

Op het moment zelf:

 • Ouders en kinderen maakten samen iets, dat verhoogde de betrokkenheid.
 • Leerkrachten leerden de ouders op een andere manier kennen: kracht, enthousiasme ....
 • Ouders (vooral mama’s) leerden met een boor werken. Dat was niet het doel vooraf, maar wel een positief neveneffect.

Op langere termijn:

 • Sommige ouders stonden vooraf weigerachtig tegenover het idee van een groenere speelplaats omdat ze niet wilden dat hun kinderen elke dag vuil naar huis zouden komen. Door ouders de mogelijkheden en de positieve eigenschappen van de vernieuwde speelplaats te laten ervaren, was het voor de school gemakkelijker om hen mee te krijgen in hun visie over de inrichting van de speelplaats.
   
 • De activiteit gaf een boost aan de samenwerking en de relatie tussen de school en de ouders. Ouders begonnen zelf activiteiten voor te stellen, deden meer klusjes, stelden vaker vragen aan het schoolteam …

Bingo-spel met foto’s

Gebaseerd op een spel dat basisschool AL-JO in Sint-Agatha-Berchem gebruikte voor een warme transitie naar een hogere klas. 

Op verkenning door het schoolgebouw

Ouders leren de school op een speelse manier kennen. Ze gaan op pad met een ‘Bingo-kaart’. Ze zoeken de belangrijkste locaties en de betrokken personen aan de hand van foto’s en ze kruisen de foto’s aan als ze een locatie of een persoon gevonden hebben. Op sommige locaties kun je ouders een activiteit laten doen, bijvoorbeeld een schrijfoefening in de derde kleuterklas, een muzische activiteit in de eerste kleuterklas, een gezelschapsspelletje in de tweede kleuterklas. Zo ervaren ouders hoe de ruimte gebruikt wordt. Ze ontdekken ook welk materiaal de leerkracht gebruikt en hoe de leerkracht precies aan de slag gaat met de kinderen.  

Denk na over welke personen je wilt voorstellen via het Bingo-spel. Bijvoorbeeld: opvangbegeleiders, zorgcoördinator, bredeschoolcoördinator, secretariaat.

gekleurde vlaggetjes hangen boven een trap. Vader en dochter kijken hiernaar.
© Dieter Hoeven- sfeerbeeld Brusselse school

Bingo!

Als ouders vijf foto’s op een rij horizontaal of verticaal hebben gevonden, gaan ze terug naar de plek waar ze de instructies kregen. Daar kunnen ze dan verder napraten met de andere ouders, bij een hapje en een drankje.  
Je kunt dit Bingo-spel zo uitgebreid maken als je wilt.

Doel

Ouders leren de school en het gebouw kennen op een speelse, niet alledaagse manier. Ze doen zelf ervaringen op via activiteiten in de verschillende ruimten van de school. 

Effecten

 • Ouders gaan zelf op verkenning door het schoolgebouw. 
 • Ze leren alle mensen kennen die hun kind gaat zien.
 • Ze krijgen zicht op de (pedagogische) aanpak van de school.