Lager onderwijs

Naar het eerste leerjaar

Naar het eerste leerjaar

Wil je werken aan een vlotte overgang van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar? Hier vind je uitgewerkte activiteiten die je daar bij helpen.
Pasklare materialen - lager onderwijs

Pasklare materialen - lager onderwijs

Ontdek de fiches, instrumenten en materialen om te bewerken in de tool.

Leestip - Ouderbetrokkenheid 3.0 - Peter De Vries

Onderzoek laat zien dat leerlingen zich beter ontwikkelen en betere resultaten halen als hun ouders betrokken zijn bij school. Het Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 helpt scholen en leraren om de samenwerking met ouders vorm te geven op een manier die bij de school past. Het beschrijft de rol van ouders op school en geeft uitleg over hun gedrag. Deze publicatie bevat veel voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk en praktische tips over uiteenlopende onderwerpen, van professionele communicatie en effectieve gesprekken met ouders, tot een alternatief voor oudertevredenheidsonderzoeken. Er zijn direct bruikbare bijlagen opgenomen, zoals formats, checklijsten, stappenplannen en voorbeeldbrieven.

Bestel het boek of leen het uit bij de Onderwijsbibliotheek van OCB