Secundair onderwijs

Naar het eerste middelbaar
© Lander Loeckx

Naar het eerste middelbaar

Project 'Generatie BXL' versterkt Brusselse jongeren vanaf het vijfde leerjaar tot en met de overgang naar hogere studies of de arbeidsmarkt in hun leerloopbaan.
Coachingstool 'Samen met ouders'

Coachingstool 'Samen met ouders'

Wil je met je secundaire school aan de slag rond ouderbetrokkenheid? De coachingstool 'Samen met ouders' helpt je op weg.
Pasklare materialen - secundair onderwijs

Pasklare materialen - secundair onderwijs

Ontdek de fiches, instrumenten en te bewerken materialen in de tool.

Leestip - Van eiland naar wij-land

'Van eiland naar wij-land' is een inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen.

De gids stelt een partnerschapsmodel voor met drie actoren: ouders - school - leerling. In deze ménage à trois is de school de initiatiefnemer om de samenwerking vlot te laten verlopen, het eigen referentiekader in vraag te stellen en bovenal: de drempel te verlagen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Eén van de uitdagingen is dus hoe het hele schoolteam ‘omgaan met diversiteit’ tot haar kernopdrachten kan maken.
De inspiratie komt in de vorm van citaten uit de vele gesprekken met scholen (vooral uit het Gentse). Die worden in een conceptueel model aangeboden dat het Steunpunt heeft uitgewerkt n.a.v. een onderzoeksproject rond ouderbetrokkenheid in Brussel in opdracht van OCB.

Download het boek of leen het uit bij de Onderwijsbibliotheek van OCB.