Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen ouders en school is cruciaal voor de schoolloopbaan vanĀ leerlingen. In deze rubriek krijg je informatie en tips om werk te maken van verschillende aspecten van ouderbetrokkenheid: gelijkwaardig partnerschap, thuisbetrokkenheid, belang van wederkerige communicatie enzovoort.

Samenwerking in gelijkwaardig partnerschap

Samenwerking in gelijkwaardig partnerschap

Hoe werk je aan een gelijkwaardig partnerschap? Welke vormen van samenwerking met ouders zijn er?
Thuisbetrokkenheid
© Lander Loeckx

Thuisbetrokkenheid

Wat is thuisbetrokkenheid en hoe kun je het stimuleren? Bekijk onze tips over 'ouderprikkels' of geef ouders een briefje met vragen over school.
Open communicatie

Open communicatie

Tips voor een gevarieerde en toegankelijke communicatie met ouders. Ga aan de slag met onze materialen.

Waarom is het belangrijk om te werken aan ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid gaat over de samenwerking en de communicatie tussen de school en de ouders in de breedste zin van het woord. Het doel is om de ontwikkelingskansen en het welbevinden van leerlingen te verbeteren.

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op leerlingen:

  • op hun welbevinden
  • op hun werkhouding
  • op hun sociaal functioneren
  • op hun cognitief functioneren
  • op hun schoolprestaties

Brussel kent een grote culturele diversiteit, heeft een meertalige bevolking en een hoog percentage kansarmoede. Veel kinderen groeien op in een kansarme situatie. Samenwerking en open communicatie tussen ouders en school is daardoor niet altijd gemakkelijk, maar wel des te belangrijker.

In de kijker: boekje bij de thee

De Sint-Jozefschool in Evere organiseert 'Boekje bij de thee', een voorleesmoment voor ouders en kinderen na de schooltijd.