Aanbod partners

Werk samen met partners

Met je school kun je bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning op het vlak van duidelijk Nederlands op school, omgaan met meertaligheid, communicatie, tolken inschakelen, ouderbetrokkenheid, opvoeding, armoedebeleid enzovoort. We zetten ze voor jou op een rij.

Daarnaast is het vaak interessant om met lokale partners samen te werken, zoals het OCMW, bemiddelingsdiensten, Partners In Meertaligheid (PIM) van Foyer, culturele organisaties, sportverenigingen, organisaties uit de kinderopvang enzovoort. De Brede School kan deze samenwerking mee ondersteunen.

© Huis van het Nederlands- Raisa Vandamme
OCB

OCB

Ondersteuning op maat, vormingen en leerlabo's, online cursussen, Onderwijsbibliotheek ...
Huis van het Nederlands

Huis van het Nederlands

Advies over duidelijk Nederlands op school, workshops en Nederlands voor ouders.
Ligo Brusselleer

Ligo Brusselleer

Centrum voor basiseducatie in Brussel: lessen voor laaggeletterde ouders via de school, project 'Welkom in de klas' en ICT-lessen
Subsidies VGC

Subsidies VGC

Subsidie voor ouderverenigingen.
HOPON-i-mens

HOPON-i-mens

Opvoedingsondersteuning en infosessies aan ouders over opvoeding.
Krijt

Krijt

Samenwerken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs (het vroegere STOS): advies en ondersteuning bij een armoede- en kostenbeleid op school.
Brussel Onthaal

Brussel Onthaal

Een tolk ter plaatse, een webcamtolk of een telefoontolk inschakelen.
AGODI

AGODI

Agentschap Onderwijsdiensten: nuttige statistieken en info over kleuterparticipatie.
CLB

CLB

Bekijk de contactgegevens van de 3 CLB's in Brussel.
Foyer- Pim@home

Foyer- Pim@home

Filmpjes voor ouders met tips over taalondersteuning in de thuistaal. Interactief bordspel Liba Lingua over meertalig opvoeden.