Thuisbetrokkenheid

Thuisbetrokkenheid maakt het verschil

Thuisbetrokkenheid is een thuisklimaat dat het leren stimuleert. De ouders helpen hun kinderen thuis door:

  • gesprekjes aan te knopen over school
  • schooltaken op te volgen
  • een rustige plek voor huiswerk te voorzien
  • de communicatie van de school op te volgen
  • bezig te zijn met taal: voorlezen of vertellen in de eigen taal.
  • te spelen met het kind
  • afspraken te maken over huiswerk, schermtijd, vrije tijd, helpen in huis

Voor de schoolresultaten van het kind is dit zelfs belangrijker dan de aanwezigheid van de ouder op school (bijvoorbeeld tijdens een oudercontact). Ouders helpen op die manier zonder bijles te geven of naast hen te gaan zitten wanneer ze hun huiswerk maken.

Thuisbetrokkenheid kan in een grootstad sneller onder druk staan. Daarom is het van belang dat de school hier extra inspanningen voor doet. De school moet hierbij rekening houden met de thuiscontext die bij iedereen anders is.

© Lander Loeckx

Hoe kun je thuisbetrokkenheid stimuleren?

Gebruik een ‘ouderprikkel’ 

Een ouderprikkel is een van de vele manieren om aan ouderbetrokkenheid en meer specifiek aan thuisbetrokkenheid te werken. Het is een hulpmiddel om thuis over school te praten. 

Wil je weten hoe je met een ouderprikkel aan de slag kunt gaan?Download de infofiche 'ouderprikkels'.

Geef leerlingen een briefje mee met vragen

Vragen, die ouders aan hun kinderen kunnen stellen over school. 
Download het briefje in onze tool of voeg zelf je eigen vragen toe. Heeft jouw directie geen login ontvangen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Schakel Ligo Brusselleer in, het Centrum voor Basiseducatie

Via het project ‘Mijn kind gaat naar school. Ik ook!’ (ofwel: het ‘Scholenproject’) wil Ligo Brusselleer de competenties van laaggeletterde ouders versterken. Ouders volgen lessen over uiteenlopende onderwerpen: taalstimulering in de thuissituatie, communicatie met de school, vrije tijd en spelend leren ... De inhoud wordt bepaald samen met de school. Zo kunnen ouders de schoolloopbaan van hun kinderen zo goed mogelijk ondersteunen.