Naar de eerste kleuterklas

Voor het eerst naar school gaan, is voor vele kinderen en hun ouders een spannend moment. Op deze pagina krijg je enkele tips om deze start zo vlot en warm mogelijk te laten verlopen.

1. Bekijk de inspiratiebundel 'Warme transitie naar de kleuterschool'

Hoe zorg je voor een vlotte start in de kleuterschool? HOPON-I-mens maakte een inspiratiebundel vol tips en nuttige fiches over de verschillende aspecten die van belang zijn bij zo’n warme transitie.

De volgende 3 zaken staan centraal:

 1. Verbinding creëren tussen voorschoolse voorzieningen zoals kinderopvanginitiatieven en scholen aan de hand van activiteiten.
 2. het emotioneel welzijn van kinderen
 3. de toegankelijkheid van de school/voorziening naar ouders

Met de inspiratiebundel wil HOPON-i-mens scholen, kinderdagverblijven en andere organisaties die met jonge kinderen en hun ouders in contact komen ondersteunen en motiveren om actie te ondernemen: klasoudercafés of preschool-activiteiten plannen, buurtwandelingen organiseren, jonge gezinnen informeren en ondersteunen, sterke samenwerking uitbouwen tussen partners …

De inspiratiebundel kwam tot stand in samenwerking met Opgroeien in Brussel en Onderwijscentrum Brussel.

Hoe zit de inspiratiebundel in elkaar?

De inspiratiebundel start met een tijdlijn. Die geeft een overzicht van alle activiteiten die je rond de warme transitie kunt uitvoeren. Wil je aan de slag gaan met één van die activiteiten? Raadpleeg de 24 inspiratiefiches waarin je de tips of praktijkvoorbeelden vindt. Een aantal titels van inspiratiefiches:

 • Ouders ‘voorbij de poort’
 • Gesprekken ouder en kind over naar school gaan
 • Bezoek aan de onthaalleerkracht
 • Uitleenkoffer
 • Oudercafé ‘naar school’
 • ...

Bij de inspiratiefiches horen ook werkfiches die je helpen om een activiteit voor te bereiden en een evaluatiefiche.

Je kunt meteen aan een activiteit beginnen, maar eigenlijk is het beter om met de reflectiefiche te starten. In de reflectiefiche overdenk je de visie van je school op ouderbetrokkenheid en hoe de samenwerking met ouders er in jouw schoolcontext kan uitzien.

2. Organiseer een wenmoment

Komt de eerste schooldag voor de nieuw ingeschreven kleuters dichterbij? Dan is het goed om een wenmoment te organiseren. Op zo’n wenmoment staat het kind centraal. Het is vooral een affectief gebeuren: jij en het kind krijgen tijd om aan elkaar te wennen. Een wenmoment zorgt ervoor dat het kind meer op zijn gemak is tijdens de eerste schooldagen. Ook voor de ouders is het nuttig. Tijdens een wenmoment krijgen ze de kans om de juf of de meester en de klasomgeving te leren kennen.

Druk je deze tekst liever af of wil je hem apart bewaren of gebruiken?

Download de infofiche 'wenmoment'.

3. Stuur een welkomstkaartje naar de instappers

Stuur een welkomstkaartje naar de nieuwe kleuters. Noteer er meteen de datum van het wenmoment op. Zo dient het kaartje als een warm welkom én een herinnering aan het wenmoment.

Maak je eigen kaartje via onze tool. Elke Nederlandstalige school in Brussel heeft een login, gekoppeld aan het e-mailadres van de directie. Een eerste keer inloggen doe je door een nieuw wachtwoord aan te vragen. Neem contact op via het formulier als je geen toegang hebt tot de tool of als het e-mailadres van de directie veranderd is.

4. Kijk met ouders naar een video over de kleuterklas

Hoe gaat het eraan toe in de kleuterklas?

Klasse maakte een video over wat er allemaal gebeurt in de kleuterklas. Hoe ziet een dag eruit? Wat leren de kinderen in de klas? Hoe gaat de juf te werk?

Je kunt deze video samen met ouders bekijken als je wilt uitleggen wat kleuters leren op school en waarom het belangrijk is dat ze elke dag op tijd aanwezig zijn.

5. Bekijk ook deze nuttige info

Rondleiding op school

Tijdens een rondleiding op school krijgen ouders een (eerste) beeld van de school en het schoolgebouw. Het is ook een kans om de ouders beter te leren kennen en er een interactief moment van te maken.

Wil je de rondleiding op een andere en meer interactieve manier aanpakken? Bekijk de 3 praktijkvoorbeelden van Brusselse scholen op deze pagina.

Download de infofiche 'rondleiding op school' voor een overzicht van waar je allemaal aan moet denken als je een rondleiding op jouw school wilt organiseren. 

Tips voor een warm inschrijvingsgesprek

Het inschrijvingsgesprek is vaak het eerste moment waarop je de ouders van een nieuwe leerling ontmoet. Een belangrijk moment dus. Het startpunt van de samenwerking tussen jou en de ouders. Lees onze 10 tips om zoveel mogelijk uit het inschrijvingsgesprek of -moment te halen.

Wil je na de voorbereidingen checken of je er klaar voor bent?

Download de checklist 'inschrijvingsgesprek'.

Tips van Klasse

In het dossier 'voor het eerst naar school' je onderzoek, tips, verhalen en concrete materialen:

 • een aftelkalender voor de eerste schooldag
 • een video over hoe een kleuter de start in de kleuterschool ervaart
 • info over zindelijkheid en een potjesplan
 • en veel meer