AGODI

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Wil je werken aan kleuterparticipatie? AGODI, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, verwerkt geregistreerde aanwezigheidsgegevens van alle scholen en publiceert ze online.

Meld je eerst aan via onderwijs.vlaanderen.be en klik daarna door naar de gegevens op de pagina over kleuterparticipatie. Je vindt er ook gegevens over de voorbije schooljaren en je kunt er gegevens van andere scholen uit de omgeving bekijken.

Daarnaast publiceert AGODI ander cijfermateriaal (onder meer leerlingenkenmerken en -aantallen).

AGODI biedt verschillende instrumenten aan voor scholen en lokale besturen die de kleuterparticipatie willen verhogen. Die instrumenten vind je op kleuterparticipatie.be. Je vindt er ook informatie over samenwerking, over aandacht voor kwetsbare groepen en over het hele ondersteuningsaanbod van AGODI.

Meer informatie?
Voor al je  vragen over kleuterparticipatie, stuur een e-mail naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be.

© Lander Loeckx