Vraag ondersteuning aan bij OCB

Onderwijscentrum Brussel (OCB)
Wil je ondersteuning op het vlak van taalbeleid, meertaligheid, omgaan met diversiteit en kansarmoede, ouderbetrokkenheid, kleuterparticipatie, transities …? Contacteer dan het Onderwijscentrum Brussel. Het OCB is een expertise- en ondersteuningscentrum over ‘urban education’ voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Bekijk het aanbod op www.onderwijscentrumbrussel.be.

Kom langs in de Onderwijsbibliotheek

Op zoek naar achtergrondliteratuur of didactisch materiaal voor op school of in de klas? Kom langs in de Onderwijsbibliotheek van het OCB. Je kunt de catalogus online raadplegen en boeken en materialen voor jou laten klaarleggen. 

Ontdek de catalogus, hoe je kunt ontlenen en wat de openingsuren zijn. 

Schrijf je in voor een vorming van het OCB

Elk schooljaar organiseert het OCB vormingen en leerlabo's voor leerkrachten en directies. Een greep uit het aanbod:

  • onthalen van kleuters en hun ouders op school
  • diversiteit en kleuterparticipatie
  • partnerschap met ouders
  • overgang van de 3de kleuterklas naar het eerste leerjaar
  • vlotte overstap van voorschoolse opvang naar kleuterklas
  • ...

Daarnaast kun je deelnemen aan sessies over meertaligheid, omgaan met armoede, spel op de speelplaats, identiteitsontwikkeling bij kleuters, taal en denkvaardigheid bij kleuters en veel meer.

Bekijk het volledige aanbod en schrijf je in.

© Lander Loeckx